Reklamace se uplatňují v místě k tomu určeném prodávajícím, nebo na základě domluvy se Zákazníkem (písemně, telefonicky, e-mailem) s přihlédnutím k okolnostem a překážkám na straně Zákazníka (např. dostupnost).

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se Zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Zákazníkovi přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Zákazník musí na základě domluvy s prodávajícím vadné zboží zaslat na vlastní náklady na adresu určenou prodávajícím. Balík musí být označen viditelně “Reklamace” a obsahovat:

* reklamované zboží (vč. kompletního příslušenství)

* kopii nákupního dokladu (záruční list)

* podrobný popis závady

* dostatečné kontaktní údaje Zákazníka (adresa, telefonní číslo)

Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.

V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.) bude Zákazníkovi účtován poplatek za lokalizaci a opravu závady a zboží bude na náklady Zákazníka zasláno na jeho adresu. Zákazník je povinen toto uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení.